ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ อาคารชั้นเดียว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีโครงการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ อาคารชั้นเดียว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย