ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือกนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย