ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายสามิต พูนผล จุดที่ 2 จากแยกผู้ใหญ่จอนถึงบ้านนายสุพัฒ ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายสามิต พูนผล จุดที่ 2 จากแยกผู้ใหญ่จอนถึงบ้านนายสุพัฒ ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย