ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 5 ซอยวัดโคกวะัดแจ้ง หมูที่ 6 ซอยหัวกรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 5 ซอยวัดโคกวะัดแจ้ง หมูที่ 6 ซอยหัวกรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย