ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ จุดที่ 1 ซอยบ้านนายสมหมาย และจุดที่ 2 ซอยริมน้ำข้างวัดเทพกุญชร หมู่ที่ 3 ต.พรหมมาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ จุดที่ 1 ซอยบ้านนายสมหมาย และจุดที่ 2 ซอยริมน้ำข้างวัดเทพกุญชร หมู่ที่ 3 ต.พรหมมาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย