ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณที่สาธารณะบ่อตาหมุด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณที่สาธารณะบ่อตาหมุด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย