ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ่อปลานางสมคิด พลับเพลิง หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 สายคันคลองบางขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ่อปลานางสมคิด พลับเพลิง หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 สายคันคลองบางขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย