ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผนังค.ส.ล.กัน รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-009 สายทางเข้าวัดศรีสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผนังค.ส.ล.กัน รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-009 สายทางเข้าวัดศรีสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย