ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมาลี พูนสวัสดิ์ไปบ้างนางสมคิด บัญญัติ สายคันคลองตาคง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมาลี พูนสวัสดิ์ไปบ้างนางสมคิด บัญญัติ สายคันคลองตาคง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารแนบท้าย