ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ ถนนคันคลองบางขามไปบ่อปลาคุณสมคิด พลับเพลิง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง