ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชินดแผงโซล่าเซลล์ สายทางริมคลองไปประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง