การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย