การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย