ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรอบในการทำงบประมาณ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมอบต.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรอบในการทำงบประมาณ และเพื่ื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากับ อบต.พรหมมาสตร์โดยมีตัวแทนประชาชน และ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

เอกสารที่เกี่ยวข้อง