พิธีเจริญพระพุทธมนต์และใส่บาตรทำบุญ พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปี 2565

กิจกรรมอบต.

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมมาสตร์  นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานในพิธีร่วมกับข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสามเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา ข้าราชการ อบต.พรหมมาสตร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมมาสตร์ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และใส่บาตรทำบุญ พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 นี้