ประชุมในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมอบต.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มอบหมายรองนายก นางสาวพันธ์ทิพย์ ศรีบุญญะ เข้าร่วมประชุมในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีพลตำรวจตรีอภิรักษ์ เวชกาญจนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ,นายอำเภอเมืงลพบุรี,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเรือน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมมาสตร์,ปกครองพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์และประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์เจ้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย