พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

กิจกรรมอบต.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เข้าร่วมงาน“พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA ” ซึงองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ได้คะแนนการประเมิน ITA อยู่อันดับที่ 2 ของจังหวัดลพบุรี  โดยรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ได้ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้