กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

กิจกรรมอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563) ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วย สารวัตร องค์การบริหารส่วนตำบล สภอ.ท่าหิน อสม. ตำบลพรหมมาศตร์ เข้าร่วมกิจกรรม