เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเสื้อผ้า เครื่องยังชีพ น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.พรหมมาสตร์

กิจกรรมอบต.

นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเสื้อผ้า เครื่องยังชีพ น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไม้บ้านที่อยู่อาศัยของ นาย เหรียญ เงินแถบ บ้านเลขที่ 127 ม.4 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ ลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกสูงประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง ในการนี้นายอรุณ เทศถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางยุวรินทร์ ปณิธิเจริญวงศ์ กำนันตำบลพรหมมาสตร์ สมาชิกกาชาดตำบลพรหมมาสตร์ สาธารณสุขตำบลพรหมมาสตร์ นายทิวา สวนสุข ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ อสม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ มอบเครื่องยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นต่อไป