กิจกรรม ลพบุรีเมืองสะอาดประจำเดือนธันวาคม 2563

กิจกรรมอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมากชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ข้าราชการพนักงาน ประชาชนจิตอาสาตำบลพรหมมาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ลพบุรีเมืองสะอาดประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ วัดเทพกุญชร