ฝ่ายป้องกันสาธารณภัยร่วมกันดับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ ม.4 ต.พรหมมาสตร์

กิจกรรมอบต.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา13.15 น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บ้านเลขที่ 127 ม.4 ต.พรหมมาสตร์ ของนาย เหรียญ เงินแถบ ซึ่งนายเหรียญเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนทางสมองผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้ช่วยออกมาอย่างปลอดภัยแล้ว โดย มีนางยุวรินทร์ ปณิธิเจริญวงศ์ กำนันตำบลพรหมาสตร์ ฝ่ายป้องกันสาธารณภัยของอบต.พรหมมาสตร์และรถดับเพลิงของเทศบาลเมือง ร่วมกันดับไฟ