สั่งปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์พบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในสังกัดฯ จำนวน 3 ราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง