ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (318/2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศแจ้งเตือน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (318/2565) โดยส่งผลให้ประเทศไทยในช่วงวันที่ 21 – 24 พ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนอง โปรดระมัดระวัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง