ระบบสำรัหบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ระบบสำรัหบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง