อัตราและขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่อัตราและขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้