ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.6) ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ วันจันทร์   –   ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (พักเที่ยงก็รับชำระนะครับ)  หากไม่ได้เอกสารแจ้งประเมินสามารถแจ้งประชาชนผู้เสียภาษีมายื่นชำระได้ครับ หากติดปัญหาเรื่องการชำระภาษี ติดต่อได้ที่เบอร์ 036 – 420260,097 – 1954253 iD Line 097 – 1954253