ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พ.ศ.2566

คำสั่ง/ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย