กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยว

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.phrommat.go.th/files/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยว.pdf