รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประมาณ รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย