ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

199 หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์/โทรสาร 036 420260

อีเมล์สำหรับหน่วยงานราชการ saraban@phrommat.go.th

แบบฟอร์มติดต่อ