ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สินค้า OTOP

วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกดอกไม้

 15/1 หมู่ 1 บ้านโคกดอกไม้ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ติดต่อ : คุณสมศรี ศรีสวัสด

โทร :  0 3641 4094, 08-1743-5063