ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร