ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 5 ซอยวัดโคกวะัดแจ้ง หมูที่ 6 ซอยหัวกรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 5 ซอยวอ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ่อปลานางสมคิด พลับเพลิง หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 สายคันคลองบางขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ่อปลานางสมคิด อ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ซอยบ้านนายสามิต พูนผล จุดที่ 2 จากแยกผู้ใหญ่จอนถึงบ้านนายสุพัฒ ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 4 จุดทอ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณที่สาธารณะบ่อตาหมุด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณที่สาธารณะบ่อตาหมุด หมู่ที่ 7 โดยวิธอ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผนังค.ส.ล.กัน รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-009 สายทางเข้าวัดศรีสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผนังค.ส.ล.กัน รหัสสายทาง ลบ.อ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 8 สายทางริมคลองหลังวัดศรีสุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 8 สายทอ่านเพิ่มเติม…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผนัง ค.ส.ล.กัน รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-009 สายทางเข้าวัดศรีสุทาวาส หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผนัง ค.ส.ล.กัน รหัสสายอ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมาลี พูนสวัสดิ์ไปบ้างนางสมคิด บัญญัติ สายคันคลองตาคง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมาลี พูนสวัสดิ์ไปบ้างนางสมคิอ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ จุดที่ 1 ซอยบ้านนายสมหมาย และจุดที่ 2 ซอยริมน้ำข้างวัดเทพกุญชร หมู่ที่ 3 ต.พรหมมาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกาศเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ จุดที่ 1 ซอยบ้อ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-010 สายลำรางกลางทุ่ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-010 สายลำรางกอ่านเพิ่มเติม…