แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…