การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน Work Flow Analysis องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน Work Flow Analysis เพื่อหาจุดบกพร่อง และสามารถทำการปรัอ่านเพิ่มเติม…

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 25อ่านเพิ่มเติม…