ลานกีฬาเพื่อชุมชน

ในปัจจุบันคนในชุมชนมีความต้องการที่จะออกกำลังกาย แต่ยังขาดแคลนในเรื่องของสนามกีฬา และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล และฟิตเนส ซึ่งเป็นกอ่านเพิ่มเติม…

แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงเจอ่านเพิ่มเติม…

แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงจุดอ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรม “ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึก (โตไปไม่โกง)”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นาย อรุณ เทศถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จัดกิจกรรม “ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึก (โตไปไม่โกง)” ร่วมกับศุนย์อ่านเพิ่มเติม…

การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ร่วมกับผู้นำชุมชน อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชอ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรม ลพบุรีเมืองสะอาดประจำเดือนธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมากชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ข้าราชการพนักงาน ประชาชนจิตอาสาตำบลพรหอ่านเพิ่มเติม…

เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเสื้อผ้า เครื่องยังชีพ น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.พรหมมาสตร์

นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเสื้อผ้า เครื่องยังชีพ น้ำดือ่านเพิ่มเติม…

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัยร่วมกันดับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ ม.4 ต.พรหมมาสตร์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา13.15 น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บ้านเลขที่ 127 ม.4 ต.พรหมมาสตร์ ของนาย เหรียญ เงินแถบ ซึ่งนายเหรียญเป็นอ่านเพิ่มเติม…