ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี เพื่อพัฒนาองค์กรให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

ในการแถลงนโยบายการบริหารงาน ณ อาคารประชุมสภา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองคอ่านเพิ่มเติม…

แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงเจอ่านเพิ่มเติม…