การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน Work Flow Analysis องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน Work Flow Analysis เพื่อหาจุดบกพร่อง และสามารถทำการปรัอ่านเพิ่มเติม…