แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน โดยการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ เพื่อนำไปดำเนอ่านเพิ่มเติม…

แผนแม่บทสารสนเทศ ปี พ.ศ.2563 – 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตยร์ ได้จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ ปี พ.ศ.2563 – 2566 เพื่อพัฒนา วิธีการพัฒนาระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการอ่านเพิ่มเติม…