การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

องค์การบริการส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่อ่านเพิ่มเติม…