การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…