รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการบันทึก/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.อ่านเพิ่มเติม…

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…