แผนแม่บทสารสนเทศ ปี พ.ศ.2563 – 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตยร์ ได้จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ ปี พ.ศ.2563 – 2566 เพื่อพัฒนา วิธีการพัฒนาระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการอ่านเพิ่มเติม…