แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีบริหารที่ดี จึงได้จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นรอ่านเพิ่มเติม…