ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-004 สายคันคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 1 บ้านโคกดอกไม้ ถึงหมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์หัวช้าง ต.พรหมมาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ