ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.พรหมมาสตร์

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ IIT

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระ …

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Interrity a …

ดูเพิ่มเติม >>

กิจกรรมอบต.พรหมมาสตร์
การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เพิ่มเติม >>

ผู้บริหารหน่วยงาน