ข่าวสารอบต.พรหมมาสตร์

ดูทั้งหมด>>

กิจกรรมอบต.พรหมมาสตร์

ผลิตภัณฑ์ตำบลพรหมมาสตร์

ผู้บริหารอบต.พรหมมาสตร์

นางสาวอรุณี มะลิทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์โทร. 036-420260

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.พรหมมาสตร์

View Results

Loading ... Loading ...

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำชุมชนก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน”