รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มีความประสงค์รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา ปก./ชก จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม…

โครงการให้บริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยงานจัดเก็บไรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตฯ เพื่อเพิ่มประสิทอ่านเพิ่มเติม…

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราคอ่านเพิ่มเติม…

ก่อควัน ฝุ่นพิษ อันตรายต่อชีวิตและเป็นเหตุรำคาญ

ตามที่มีประชาชนตำบลพรหมมาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากการเผา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหอ่านเพิ่มเติม…