ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายประสงค์ ป้อมลอย จุดสิ้นสุดบริเวณปลายซอยเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ