ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 4 สายทางข้างวัดสะแก ต.พรหมมาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ