ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ธันวาม 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี